Fair.nl
Telefoon: 06 429 47 363
Email: info@fair.nl

Handelsregister: Kamer van Koophandel Alkmaar
Registratienummer: 59010452
Btw-nummer: NL002126787B97

 

Fair.nl respecteert de privacy rechten van haar online-bezoekers en erkent het belang van het beschermen van de gegevens die zij over hen verzamelt. Binnen ons bedrijf geldt een privacy beleid voor de verzameling, de opslag en het gebruik van de gegevens die je ons verstrekt.

Onze dienstverlening is niet gericht op jongeren onder de 18 jaar. Dit betekent dat het gebruik van de webshop van Fair.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

 

Waarom dit privacy beleid?

Fair.nl heeft dit privacy beleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan je privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid willen wij je hierover nader informeren.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of je klantnummer van Fair.nl zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Fair.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.

 

Hoe krijgen wij deze persoonsgegevens?

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te verstrekken.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Fair.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikt maakt van de online diensten van Fair.nl, en/of omdat je deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website verstrekt. Fair.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Naam, bezorgadres(sen), e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens, en eventueel je accountgegevens en inloggegevens.
  • Websitegegevens zoals IP-adres, verkeer-en locatiegegevens, surfgedrag, apparaattype, internetbrowser en informatie over het gebruik van onze website.

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

  • De overeenkomst

Fair.nl gebruikt verkregen persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die we sluiten met jou als klant in het kader van onze dienstverlening en voor de interne administratie.

  • Reacties

Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken we je naam. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

  • Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, of ons contactformulier dan hebben we van jou gegevens ontvangen. We verzamelen deze gegevens om te kunnen reageren op jouw bericht en we bewaren deze gegevens om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer er voor het laatst contact is geweest en waar dat over ging. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

  • Nieuwsbrief

Fair.nl stuurt je alleen een nieuwsbrief toe als je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Dit kan door het aanmelden van je e-mailadres onder aan onze website of door akkoord te geven tijdens de bestelprocedure. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen.

Je bent ten alle tijden in de gelegenheid om je weer af te melden voor onze nieuwsbrief. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Fair.nl kan je persoonsgegevens delen met andere partijen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de met een klant gesloten overeenkomst, of op grond van een gerechtvaardigd belang. Hierbij kun je denken aan het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van betalingen, de levering van goederen, en het versturen van een nieuwsbrief. Fair.nl verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Fair.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Tenzij een betrokkene aangeeft dat zijn of haar persoonsgegevens eerder moeten worden verwijderd.

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@fair.nl

Fair.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Aanpassing of verwijdering van gegevens kan ook via onze website op de persoonlijke accountpagina.

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met info@fair.nl. Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligt Fair.nl mijn persoonlijke gegevens?

Fair.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Alle persoonsgegevens die je ons geeft via de website worden verzonden via een Secure Socket Layer (SSL) technologie, die jouw informatie versleutelt alvorens het aan ons te verzenden om de informatie te beschermen tegen onbevoegd gebruik. 

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje informatie dat door jouw webbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zo jouw activiteiten binnen websites volgt. Fair.nl gebruikt cookies om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Google Analytics

Fair.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Via de website van Fair.nl worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

 

Disclaimer

Fair.nl is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Vragen?

 Indien je vragen hebt naar aanleiding van ons privacy beleid dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@fair.nl.